Европейски парламент

МЕНЮ
Назад

Членове на ЕП

Bruno GOLLNISCH

Роден: 28 януари 1950 г., Neuilly-sur-Seine

Независими членове

Франция

Член

  • Комисия по транспорт и туризъм
  • Делегация за връзки с Япония

Заместник

  • Делегация за връзки с Корейския полуостров

Акредитирани сътрудници

  • LANET, Pierre-François Christophe
  • VERNY, Bertrand Regis Jacques

Местни сътрудници

  • BOUDOT, Christophe
  • MOREAU, Georges-Henri
  • NAVARRANNE, Amaury

Платежни посредници

  • CROCHET, Nicolas

EP Newshub

Bruno GOLLNISCH