Европейски парламент

МЕНЮ
Назад

Членове на ЕП

Boris ZALA

Роден: 9 декември 1954 г., Zlaté Moravce

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Словакия

Заместник-председател

 • Делегация за връзки с Южна Африка

Член

 • Комисия по външни работи

Заместник

 • Комисия по петиции
 • Подкомисия по правата на човека
 • Делегация в Kомитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия

Акредитирани сътрудници

 • BOUALAM, Soundous
 • HUBINSKA, Sarah Catharina
 • MIARTUS, Lydia

Местни сътрудници

 • CERNY, Stanislav
 • Salopek, Paulina

Доставчици на услуги

 • DOUBLE ACTING s.r.o.

Платежни посредници

 • AUDITAX