Европейски парламент

МЕНЮ
Назад

Членове на ЕП

David CAMPBELL BANNERMAN

Роден: 28 май 1960 г., Bombay (India)

Европейски консерватори и реформисти

Обединено кралство

Председател

  • Делегация за връзки с Ирак

Член

  • Съвет на председателите на делегации
  • Комисия по международна търговия
  • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник

  • Подкомисия по сигурност и отбрана

Акредитирани сътрудници

  • ROBINSON, Matthew

Местни сътрудници

  • KUDE, Charlotte
  • NORTON, William
  • WILLIAMS, Rikki

Платежни посредници

  • STEPHENSON SMART

EP Newshub

David CAMPBELL BANNERMAN