Европейски парламент

МЕНЮ
Назад

Членове на ЕП

David CAMPBELL BANNERMAN

Роден: 28 май 1960 г., Bombay (India)

Европейски консерватори и реформисти

Обединено кралство

Председател

 • Делегация за връзки с Ирак

Член

 • Съвет на председателите на делегации
 • Комисия по международна търговия
 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник

 • Подкомисия по сигурност и отбрана

Акредитирани сътрудници

 • ROBINSON, Matthew

Местни сътрудници

 • KUDE, Charlotte
 • NORTON, William
 • WILLIAMS, Rikki

Доставчици на услуги

 • MEDIA INTELLIGENCE PARTNERS LTD
 • NIALL STEWART PRODUCTIONS LIMITED

Платежни посредници

 • STEPHENSON SMART

EP Newshub

David CAMPBELL BANNERMAN