Европейски парламент

МЕНЮ
Назад

Пленарни заседания

Разисквания

15:00 17:30

 • Възобновяване на сесията и ред на работа

 • Разискване с участието на министър - председателя на Дания, Ларс Льоке Расмусен, относно бъдещето на Европа

Разисквания

17:30 23:00

 • Пакет за единния пазар

 • AFET

  Доклад от 2018 г. относно Сърбия
  A8-0331/2018
  David McAllister

 • AFET

  Доклад от 2018 г. относно Косово
  A8-0332/2018
  Igor Šoltes

 • AFET

  Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония
  A8-0341/2018
  Ivo Vajgl

 • AFET

  Доклад от 2018 г. относно Албания
  A8-0334/2018
  Knut Fleckenstein

 • AFET

  Доклад от 2018 г. относно Черна гора
  A8-0339/2018
  Charles Tannock

 • Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)